بهره برداری از دو پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان مهدیشهر

دو پروژه ی عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ هفت میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال در شهرستان مهدیشهر افتتاح و بهره برداری شدند. مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با عنوان این خبر اظهار داشت: پروژه تامین روشنایی معابر بلوار جدیدالاحداث شهید مومنی شهمیرزاد با احداث یک هزار و ۲۳۰ متر کابل زمینی و نصب […]

دو پروژه ی عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ هفت میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال در شهرستان مهدیشهر افتتاح و بهره برداری شدند.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با عنوان این خبر اظهار داشت: پروژه تامین روشنایی معابر بلوار جدیدالاحداث شهید مومنی شهمیرزاد با احداث یک هزار و ۲۳۰ متر کابل زمینی و نصب ۴۲ اصله پایه و همچنین ۸۴ دستگاه سرچراغ افتتاح شد.

حسین حافظی گفت: پروژه احداث ۷۰۰ متر شبکه روشنایی خیابان اصلی ورودی منطقه چهل تن درجزین با برقراری ۱۰ دستگاه سرچراغ مورد بهره برداری واقع شد.