بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب حسین آباد ناظم

به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان همدان از بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب روستای “حسین آباد ناظم” تا شهریور ماه سال  جاری خبر داد. فرهاد بختیاری فرضمن اشاره به عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه فاضلاب حسین آباد ناظم از روستاهای تابعه شهرستان ملایر گفت: […]

به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان همدان از بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب روستای “حسین آباد ناظم” تا شهریور ماه سال  جاری خبر داد.

فرهاد بختیاری فرضمن اشاره به عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه فاضلاب حسین آباد ناظم از روستاهای تابعه شهرستان ملایر گفت: این پروژه در دو بخش شبکه و تصفیه خانه در حال انجام است که پیشرفت فیزیکی شبکه جمع آوری فاضلاب پروژه مذکور ۹۵ درصد و پیشرفت تصفیه خانه ۴۰ درصد می باشد.

وی با بیان اینکه اعتبارات ایجاد تاسیسات در این روستا از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی تامین می شود، عنوان کرد: این تصفیه خانه با ۴۷۰ مترمکعب در روز ظرفیت وطول ۱۵ کیلومتر شبکه جمع آوری، طراحی شده است.

بختیاری فر با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه فاضلاب حسین آباد ناظم در سال ۹۶  به صورت رسمی کلید خورد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود پروژه مذکور تا شهریور ماه سال آتی وارد مدار بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: با بهره برداری ازاین تصفیه خانه، ۳هزارو ۲۷۱ نفر،معادل ۱ هزارو ۵۵ خانوار از جمعیت روستای حسین آباد ناظم اتحت پوشش خدمات تصفیه خانه و شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار میگیرند.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان همدان در بخش دیگری از سخنانش به دیگر پروژه های شهرستان ملایراشاره کرد و گفت: درهمین راستا؛ مطالعات فاز اول و دوم شبکه و فازنخست تصفیه خانه شهر سامن در سال ۹۴ به انجام رسید ودرصورت تامین اعتبار، آماده انتخاب مشاور است.

وی در نهایت اعلام کرد: مطالعات فاز اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای حاجی آباد و شهرازندریان نیز نیازمند تامین اعتباراست که در همین خصوص مکاتبات لازم با مراجع ذیربط جهت تامین اعتبار مطالعات تاسیسات فاضلاب شهر ازندریان صورت گرفته است.