بهره برداری از ایستگاه 63.20کیلوولت شهدای شهباز

در راستای برنامه های عبور از پیک بارشبکه برق در سال جاری ایستگاه فوق توزیع شهدای شهباز برقدار و تحت بهره برداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر، “میثم لک “ناظر پروژه مذکور با اعلام این خبر افزود:با راه اندازی این پروژه ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه غرب […]

در راستای برنامه های عبور از پیک بارشبکه برق در سال جاری ایستگاه فوق توزیع شهدای شهباز برقدار و تحت بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر، “میثم لک “ناظر پروژه مذکور با اعلام این خبر افزود:با راه اندازی این پروژه ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه غرب استان مرکزی نسبت به تداوم برق رسانی پایدار به مشترکین کشاورزی ،صنعتی و خانگی و همچنین ایجاد زیر ساخت توسعه صنایع آتی در منطقه اقدام گردید.
وی افزود: ایستگاه فوق توزیع مذکور توسط دو فیدر خط 63 کیلوولتوبا ظرفیت 30 مگاولت آمپر در شهر شهباز در زمینی به مساحت 4800 متر مربع احداث شده که امکان توزیع انرژی منطقه را با 6 فیدر 20 کیلوولت ایجاد نموده است.