بهره برداری از ایستگاه ۶۳.۲۰کیلوولت شهدای شهباز

در راستای برنامه های عبور از پیک بارشبکه برق در سال جاری ایستگاه فوق توزیع شهدای شهباز برقدار و تحت بهره برداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر، “میثم لک “ناظر پروژه مذکور با اعلام این خبر افزود:با راه اندازی این پروژه ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه غرب […]

در راستای برنامه های عبور از پیک بارشبکه برق در سال جاری ایستگاه فوق توزیع شهدای شهباز برقدار و تحت بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر، “میثم لک “ناظر پروژه مذکور با اعلام این خبر افزود:با راه اندازی این پروژه ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه غرب استان مرکزی نسبت به تداوم برق رسانی پایدار به مشترکین کشاورزی ،صنعتی و خانگی و همچنین ایجاد زیر ساخت توسعه صنایع آتی در منطقه اقدام گردید.
وی افزود: ایستگاه فوق توزیع مذکور توسط دو فیدر خط ۶۳ کیلوولتوبا ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر در شهر شهباز در زمینی به مساحت ۴۸۰۰ متر مربع احداث شده که امکان توزیع انرژی منطقه را با ۶ فیدر ۲۰ کیلوولت ایجاد نموده است.