بهره‌مندی نزدیک به ۸۰ درصدی جمعیت روستایی شهرستان ارومیه از آب شرب سالم و بهداشتی

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه از بهره‌مندی نزدیک به ۸۰ درصدی جمعیت روستایی این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی خبر داد.

به گزارش برقاب، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه از بهره‌مندی نزدیک به ۸۰ درصدی جمعیت روستایی این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی خبر داد.

سعید پاشازاده با بیان اینکه ۶۰۸ روستا در ارومیه وجود دارد گفت: از این تعداد۴۵۸ روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

وی افزود:در این تعداد روستاها ۲۸۷ هزار و ۴۴۶ جمعیت از آب شرب سالم استفاده می کنند.