بهبود روند خدمات رسانی به روستا ها

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بندرلنگه با هدف تعامل و همکاری هر چه بیش تر با روسای شورای بخش های بندرلنگه دیدار کرد. علی محمودی دراین دیدارطی گزارشی، اقدامات انجام شده و در حال اجرای این امور در راستای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مشترکان هر یک از بخش های شهرستان را بیان کرد. […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بندرلنگه با هدف تعامل و همکاری هر چه بیش تر با روسای شورای بخش های بندرلنگه دیدار کرد.

علی محمودی دراین دیدارطی گزارشی، اقدامات انجام شده و در حال اجرای این امور در راستای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مشترکان هر یک از بخش های شهرستان را بیان کرد.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در روستاها، در بخش کیفیت و سرعت انجام تعمیرات، نحوه پایش شبکه و خطوط انتقال، مدیریت توزیع و تامین آب روستاها، شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجازو … پیشرفت و بهبود قابل توجهی در روند خدمات رسانی داشته ایم.

وی ضمن قدردانی از همراهی روسای شورای بخش ها با این امور، تصریح کرد: آبفا برای تسهیل و ارائه خدمات بهتر به مشترکان، نیازمند همکاری و مساعدت بیش ار پیش شوراها هستیم.

وی اضافه کرد: وصول مطالبات و استفاده از ظرفیت خیرین در اجرای پروژه های آبرسانی از جمله مواردی است که برای تحقق آن، انتظار همراهی بیشتر شورای بخش ها را داریم.

 در ادامه  این دیدار، روسای شورای بخش ها ضمن تقدیر از تلاش های مدیریت امور آبفا بندرلنگه دربخش خدمات رسانی، به بیان مسائل و دغدغه های بخش آب در بخش های خود پرداختند و نسبت به همکاری نزدیک تر شوراها با آبفا برای خدمات رسانی بهتر قول مساعد دادند.