بهبود بهره‌وری با ارتقای شاخص‌های کیفی و کمی نظام پیشنهادها

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری گفت: ارتقای شاخص‌های کیفی و کمی نظام پیشنهادها باعث بهبود بهره‌وری می‌شود.  سید محمد موسوی زاده به عملکرد شایسته کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری در طی سالیان اخیر اشاره کرد و بیان داشت: ارائه پیشنهاد در لایه‌های مختلف سازمان بیانگر […]

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری گفت: ارتقای شاخص‌های کیفی و کمی نظام پیشنهادها باعث بهبود بهره‌وری می‌شود.

 سید محمد موسوی زاده به عملکرد شایسته کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری در طی سالیان اخیر اشاره کرد و بیان داشت: ارائه پیشنهاد در لایه‌های مختلف سازمان بیانگر آن است که این سیستم به نحو مناسبی در همکاران نهادینه شده و در احساس تعلق سازمانی کارکنان بسیار اثرگذار است.

 وی با عنوان این که ارائه ایده ها و پیشنهادهای داوطلبانه و فکورانه همکاران، مبین احساس مسئولیت و تعهد سازمانی آنان است افزود: هنگامی که پیشنهاد افراد بررسی و پذیرفته شده و در شرکت اجرایی می شود، احساس خوشایندی برای همکاران ایجاد کرده و در ارتقای کارایی هر فرد نیز تاثیرگذار است.

 همچنین در ادامه این جلسه پیرامون اهداف و شاخص های عملیاتی سال ۱۴۰۰ نظام پیشنهادها و نوآوری، تعیین پیشنهاد دهنده برتر به لحاظ بیشترین تعداد پیشنهاد، پیشنهاد دهنده برتر برای نرخ پیشنهاد مصوب و واحد برتر در سطح شرکت به لحاظ بیشترین تعداد پیشنهاد به نسبت پرسنل، ایجاد باشگاه ۵۰ تایی ها ویژه هر همکاری که در طی امسال بیش از پنجاه پیشنهاد ارائه و هدیه ویژه را اخذ نماید، راه اندازی سامانه موبایلی نظام پیشنهادها و همچنین سطح بندی پاداش پیشنهادهای سال جاری بحث و بررسی صورت پذیرفته و تصمیم‌گیری شد.