بزرگ‌ترین سد جهان در چین

این سد بر روی رود یانگ تسه چین بناشده است و برای تولید برق از آن استفاده می‌شود و هنگامی‌که دریچه‌های آن باز می‌شود یک دبی ۳۵ هزار مترمکعبی در هر ثانیه از آن خارج می‌شود. برای مقایسه در مورد بزرگی این سد و دبی آن باید بدانید که بزرگ‌ترین سیلابی که سد کرخه و […]

این سد بر روی رود یانگ تسه چین بناشده است و برای تولید برق از آن استفاده می‌شود و هنگامی‌که دریچه‌های آن باز می‌شود یک دبی ۳۵ هزار مترمکعبی در هر ثانیه از آن خارج می‌شود.

برای مقایسه در مورد بزرگی این سد و دبی آن باید بدانید که بزرگ‌ترین سیلابی که سد کرخه و دز از خود خارج کردند  حدود ۳ هزار مترمکعب بر ثانیه بود.