در جلسه کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ابهر:

بر تامین اعتبار لایروبی و ساماندهی رودخانه ابهررود تاکید شد

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ابهر به ریاست احمد ذوالقدر فرماندار این شهرستان با حضور خانم اسفویی دبیر کمیته برنامه و بودجه استان و آرسام سهرابی نماینده دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای زنجان و سیدحسن ابراهیمی مدیر امور منابع آب ابهر برگزار گردید.

بر تامین اعتبار لایروبی و ساماندهی رودخانه ابهررود تاکید شد

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، ابراهیمی در خصوص موضوعات طرح در جلسه گفت:بررسی تخصیص اعتبار به پروژه باقیمانده خط انتقال آب کشاورزی ، بررسی تخصیص اعتبار به مطالعات تامین آب پایدار شرب ابهر و خرمدره در خارج از استان و همچنین بررسی تخصیص اعتبار لایروبی و ساماندهی رودخانه ابهررود از حد فاصل صائین قلعه تا هیدج از عمده موضوعات مطروحه در این جلسه بود.