برگزیدگان چهارمین لیگ خبر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

برگزیدگان چهارمین لیگ خبر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش برقاب، برگزیدگان چهارمین لیگ خبر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی معرفی شدند. لیگ خبر، جشنواره تولیدات رسانه ای روابط عمومی آب منطقه‌ای خراسان رضوی است که هر سال برگزار می‌شود. مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی: از آنجا که جامعه هدف شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، تمام مردم هستند توجه به مسائل اجتماعی حوزه آب مهم است و روابط عمومی می‌تواند در اقناع جامعه هدف نقش آفرینی کند. “محمدعلی نعمت نژاد”: مشارکت مردم در مدیریت منابع و مصارف آب، موضوع مهمی است که شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی دنبال می‌کند. “عبدالله اسکویی” معاون مدیر کل روابط عمومی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران: شبکه سازی رسانه‌ای روابط عمومی آب منطقه‌ای خراسان رضوی بی‌نظیر است و این شبکه سازی می‌تواند برای سایر روابط عمومی‌ها به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرد. “کاظم جم” مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی: تولید ۸۰۰ خبر و گزارش و انعکاس آن در رسانه‌ها طی یک سال آمار شگفت‌انگیزی است که به دلیل توجه به پیوست اجتماعی اقدامات آب منطقه‌ای انجام شده است. در پایان این مراسم نفرات برتر لیگ خبر که توسط هیئت داوران انتخاب شده بودند معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.▫️روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی