برگزاری کارگروه ستادی مدیریت کیفیت منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین

برگزاری کارگروه ستادی مدیریت کیفیت منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین

به گزارش برقاب،پنجمین جلسه کارگروه ستادی مدیریت کیفیت منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی با حضور معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی این حوضه، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین و مدیران حوزه کیفیت منابع آب استان های قزوین، همدان، تهران، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان و یزد به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان قزوین در این جلسه ضمن نقد و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کیفیت منابع آب و محیط زیست پیکره های آبی، مدیران مدعو برنامه ها و اقدامات صورت گرفته خود را تشریح نمودند.

محمد محجوب مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اقدامات و برنامه های این شرکت در حوزه حفاظت کیفیت منابع آب اظهار داشت: تعیین حرایم منابع آب سطحی مبتنی بر دستورالعمل های جدید و در قالب پلتفرم های رقومی قابل تجزیه و تحلیل نرم افزاری، پایش و پیمایش کاربری اراضی در محدوده حرایم کیفی منابع آب سطحی و معرفی کاربری های ناسازگار به دستگاه های ذی ربط و مطالعات پیشرفته شبیه سازی و پایش کیفیت رودخانه، از جمله مدلسازی ۱۵ کیلومتر از رودخانه الموت رود بر اساس معماری نرونی هوش مصنوعی (AI)  با الگوریتم های تلفیقی و نوین از جمله آلگوریتم ژنتیک از جمله اقدامات این شرکت بشمار می آید.

وی در پایان تصریح کرد: مطالعات سنجش از دوری (RS) و تجزیه تحلیل های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پهنه های آبی استان و پیگیری همکاری های دو جانبه با سازمان فضایی ایران برای استفاده از محصولات ماهواره ایرانی خیام در موضوعات کیفیت منابع آب استان از دیگر برنامه ها و اقدامات دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین می باشد.

شایان ذکر است در حاشیه این نشست مدیران کیفی با توجه اهمیت موضوع آلاینده های نقطه ای و پتانسیل های تصفیه خانه های فاضلاب در بحث ایجاد و پاکسازی آلودگی، از تصفیه خانه محمود آباد و قشلاق بازدید بعمل آوردند.

تصفیه خانه محمود آباد جهت تصفیه فاضلاب شهر ۳۸ هزار نفری محمود آباد احداث گردیده و با تولید پساب در محدوده های استاندارد یکی از تصفیه خانه های سرآمد در کشور می باشد. تصفیه خانه قشلاق نیز که به شیوه گیاه پالایی برای تصفیه فاضلاب شهر قشلاق در حال بهره برداری است، یکی از اولین تجارب موفق کشور در خصوص گیاه پالایی می باشد.