برگزاری کارگاه آموزشی ویژه متصدیان شبکه سنجش آب سطحی ایستگاه های غرب گلستان

کارگاه آموزشی ویژه متصدیان شبکه سنجش آب سطحی ، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ با حضور متصدیان ایستگاه های منطقه غرب استان گلستان در سالن اجتماعات کوثر شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این […]

کارگاه آموزشی ویژه متصدیان شبکه سنجش آب سطحی ، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ با حضور متصدیان ایستگاه های منطقه غرب استان گلستان در سالن اجتماعات کوثر شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه مرور وظایف متصدیان ایستگاه های باران سنجی و تشریح ارتباط کاری بین متصدیان و حوزه مطالعات و با سایر دستگاه ها، تبخیرسنجی و هیدرومتری در حفاظت و نگهداری از این ایستگاه ها، ثبت آمار مربوطه و اطلاع رسانی بموقع در چارچوب آخرین دستورالعمل ابلاغی بوده است.
مهندس حسین دهقان افزود: در این کارگاه نقش آمار و اطلاعات منابع آب سطحی در طراحی سازه های آبی، تحقیقات منابع آب، تعیین پتانسیل توسعه منابع آب، مدیریت وقایع حدی شامل سیل و خشکسالی و… و نیز جایگاه متصدیان در تولید آماری کامل، صحیح و دقیق مورد تاکید قرار گرفت.
وی بابیان اینکه دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان جزو شرکت های خوب کشور است، گفت: تدقیق و ارائه آمار در زمان مناسب خود، در بخش مطالعات بسیار اهمیت دارد، چرا که وضعیت منابع آب استان از طریق اطلاعات این بخش مشخص می شود.