با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

برگزاری نشست کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان بوشهر اظهار داشت : فعالیت‌های پژوهشی از اولویت‌های این شرکت در راستای پیشبرد اهداف صنعت آب استان و بهبود عملکرد شرکت‌ در شاخص‌های مختلف محسوب می‌شود .

به گزارش برقآب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان بوشهر اظهار داشت : فعالیت‌های پژوهشی از اولویت‌های این شرکت در راستای پیشبرد اهداف صنعت آب استان و بهبود عملکرد شرکت‌ در شاخص‌های مختلف محسوب می‌شود .
ابوالحسن عالی افزود : شرکت آبفا استان بوشهر برای سال جاری برنامه‌های پژوهشی مصوب متنوعی دارد که در نشست کمیته تحقیقات به این برنامه‌ها توجه ویژه‌ای شده است .
وی ادامه داد : در این راستا یکی از برنامه‌های تعریف شده استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگان است که دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر از ظرفیت بالایی در حوزه پژوهش برخوردار است .
عالی افزود : فعالیت‌های پژوهشی یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهره‌آوری در فعالیت‌های صنعت آب است که بهره‌گیری از این ظرفیت بدون تردید به توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته در حوزه آبرسانی کمک شایانی می‌‌کند‌ .
وی اظهار کرد : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همواره با آغوش باز پذیرای ظرفیت دانشگاهی استان بوده و از پیشنهادات و ایده‌های سازنده به طور ویژه استقبال می‌کند‌ .
عالی در پایان از حضور اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در نشست تخصصی کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان بوشهر قدردانی کرد .