برگزاری نشست مدیران کیفی استانهای حوضه دریاچه نمک

نشست مدیران دفاتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت های آب منطقه ای استان های حوضه دریاچه نمک شامل استان های قزوین، تهران، البرز، اصفهان، قم، همدان، زنجان و مرکزی به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان قزوین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان قزوین یداله ملکی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این جلسه اظهار داشت: موضوع کیفیت منابع آب یکی از مهمترین مسائل در حوزه منابع آبی می باشد که سالها مورد غفلت واقع شده و لازم است تلاش های بیشتری در این حوزه بخصوص در زمینه تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی صورت پذیرد.

ملکی گفت: چالش کیفیت آب بحران خاموش آب کشور است که اگر امروز به فکر آن نباشیم ممکن است فردا برای انجام اقدامات اصلاحی دیر باشد. وی ادامه داد: کیفیت منابع آب بصورت مستقیم بهره برداران و سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و این مهمترین دغدغه مدیران کیفیت آب در شرکت های آب منطقه ای است.
در ادامه این جلسه محمد محجوب مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان قزوین هدف از برگزاری این نشست را همسویی سیاست های راهبردی حوضه دریاچه نمک در خصوص معضلات و مسائل کیفی منابع آب برشمرد و بیان داشت: بررسی ابهامات قانونی موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع مسائل کیفی این حوضه یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مسائلی پیرامون اندازه گیری های آنلاین منابع آب های سطحی، ساماندهی وضعیت تصفیه خانه ها و پساب از جمله موارد دیگری بودند که در این جلسه به آنها پرداخته شد.