مسابقات ورزشی در شرکت توزیع نیروی برق سمنان

مسابقات ورزشی دارت ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر در دو گروه خواهران و برادران در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد.

به گزارش برقآب، دبیر کمیته ورزشی این شرکت بیان کرد: در مسابقات دارت که با حضور جمعی از پرسنل ستاد شرکت برگزار شد، در بخش آقایان مسعود مقصودی، ابوالفضل تقوی و رضا ناظریه توانستند به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شوند.

محمدعلی محقق با عنوان اینکه در گروه خواهران خانم ها سمیه ترحمی، زلیخا بهاریان و فاطمه حر به ترتیب مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات ورزشی را به خود اختصاص دادند افزود: برندگان هردو بخش به مسابقات دارت صنعت آب و برق به میزبانی شرکت برق منطقه ای سمنان اعزام شدند و سرکار خانم سمیه خطیری دوست از همکاران ستادی این شرکت حائز رتبه سوم در این مسابقات شد.