برگزاری مسابقات دارت بانوان همکار در شرکت برق منطقه ای سمنان

به مناسبت هفته بسیج ، یک دوره مسابقات دارت جهت بانوان شاغل در شرکت برق منطقه ای سمنان  برگزار شد .

 این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج  و با حضور تعدادی از بانوان همکار در شرکت برق منطقه ای سمنان در سالن ورزش این شرکت برگزار شد، خانمها الهه بخشی، سارا گلهاشم و مونا جهانشاهی حائز رتبه اول تا سوم گردیدند که در پایان با اهدای لوح تقدیر، از نفرات برگزیده تقدیر به عمل آمد.