برگزاری مسابقات داخلی آمادگی جسمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان؛ محمد مجدزاده مدیر امور کارکنان و رفاه گفت: اولین دوره مسابقات داخلی آمادگی جسمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با حضور ۳۹ نفر در بخش آقایان برگزار شد.
وی افزود: شرکت کنندگان از شانزده شهرستان تحت پوشش شرکت و ستاد، باید در شش رده سنی به رقابت می پرداختند که با به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در رده سنی زیر ۳۰ سال و ۵۱ سال به بالا، مسابقات در چهار رده سنی پیگیری شد.
به این ترتیب؛ در رده سنی ۳۱ تا ۳۵ سال، آقایان سید شهاب الدین انصاری از ستاد، وهب حسینخانی از رابر و بهروز حسن زاده از بم مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.
در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال، آقایان حسین محکمی از استاد، محسن بهرآسمانی از رودبار جنوب و مجید محبی راد از ستاد به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند.
در گروه سنی ۴۱ تا ۴۵ سال؛ آقایان هادی زندیار از رابر، بیژن مجازی از کهنوج و حسن مشایخی از جیرفت اول تا سوم شدند.
و در گروه سنی ۴۶ تا ۵۰ سال، آقایان محمد ستوده نیا از استاد، مهران ربانی باوجدان از استاد و خدایار پهلوانی از جیرفت زده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.