برگزاری مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی استان مرکزی

مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی در استان مرکزی برگزار شد. قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان اراک بابیان اینکه این مانور برای کلیه دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری تا حد ۵۰درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت و استفاده از […]

مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی در استان مرکزی برگزار شد.

قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان اراک بابیان اینکه این مانور برای کلیه دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری تا حد ۵۰درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت و استفاده از مولدهای دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات برگزار شد، افزود: لازم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو، ضمن کاهش و کنترل بار مصرفی در ساعات اداری تا حد ۵۰درصد نسبت به مدت مشابه و کنترل بار در سطح ۱۰درصد برای ساعات غیر اداری جهت تامین نیازهای اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.

امید رفیعی بابیان  اینکه در این مانور ۲۲ اکیپ سنجش میزان همکاری ۱۲۸دستگاه دولتی در ۱۲ شهرستان  استان درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند،افزود:همچنین میزان مصرف برق ادارات از طریق کنترل داده های لحظه ای جمع آوری شده توسط کنتورهای هوشمند، مورد بررسی قرار خواهندگرفت.

وی بابیان اینکه میزان کاهش مصرف برق دستگاه‌ها نیز توسط شرکت پایش و نتیجه به مسئولان مرتبط استان اعلام می‌شود،افزود:از جمله مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر اذهان عمومی ،چگونگی مصرف برق ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی است و به همین منظور تمامی ادارات در سال جاری مکلف شده اند با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود، مصرف برق خود را طبق دستور العمل ابلاغی وزارت نیروکاهش دهند.

رفیعی،استفاده از مولدهای اضطراری در ساعات اوج مصرف را از مهم ترین راهکارهای ادارات در کاهش مصرف دانست و گفت: به همه ادارات ابلاغ شده است در صورت عدم رعایت سهمیه کاهش مصرف تعیین شده، مشمول قطع برق خواهند شد و در این زمینه هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.

وی خاموش کردن چراغ های اضافی، کاهش مصرف سیستم سرمایشی، حذف وسایل برقی غیرضروری و به مدار آوردن دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله راهکارهای کاهش مصرف برق عنوان کرد.