برگزاری مانور سراسری استفاده از ظرفیت مولد های اضطراری پایتخت

 در راستای مدیریت مصرف بهینه برق، مانور سراسری استفاده از ظرفیت حداکثری مولدهای اضطراری پایتخت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای مدیریت مصرف بهینه برق و استفاده از ظرفیت های مولدهای اضطراری مشترکین اداری، صنعتی، تجاری پایتخت، ما نوری سراسری در راستای استفاده حداکثری این مولدها در روز چهارشنبه 12 مردادماه از ساعت 12 الی 14 برگزار شد.
مسعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به در مدار بودن 755 مولد با تولید 114 مگا وات روشن درساعات اشاره شده روز جاری، ضرورت انجام اینگونه مانورها را در خصوص بکارگیری تمام ظرفیت های مولدهای اضطراری پایتخت مهم دانستند.
وی همچنین مذاکره با مشترکان بزرگ تهرانی و عقد تفاهم نامه فی مابین به منظور جلب همکاری آنان در کاهش پیک مصرف برق را طبق روال سال گذشته در دستور کار شرکت برشمرد و رسیدن به استفاده از ظرفیت های بیشتر مولدهای اضطراری پایتخت را یکی از اهداف اصلی این شرکت دانست.
بر اساس این گزارش تعداد مولدهای فاقد کنتور و یا خاموش در روز جاری نیز در حدود 150 عدد با تولید بیش از 30 مگا وات بوده است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از همکاری مناسب تمامی مشترکان؛ ابراز امیدواری نمود با تداوم هرچه بیشتر این تعامل و همکاری، مشترکان پایتخت این شرکت را درارائه هرچه بهتر خدمت رسانی یاری رسانند.