برگزاری مانور جمع آوری انشعابات غیرمجاز و نصب انشعابات جدید برق شهرستان بشاگرد

رئیس اداره خدمات مشترکین مدیریت برق شهرستان بشاگرد در حاشیه برگزاری مانور دو روزه جمع آوری انشعابات غیرمجاز و نصب انشعابات جدید برق به همراه گروه های عملیاتی نصب این مدیریت در محل کار نیروهای نصب کنتور حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان مانور جمع آوری انشعابات غیرمجاز و نصب انشعابات جدید برق شهرستان بشاگرد برگزار کرد.

این مانور دو روزه در روستاهای «زمین حسن»، «کروچ کلن» و «نصری» برگزار شد و مدیران برق شهرستان بشاگرد در آن حضور یافتند و نحوه فعالیت گروههای عملیات را هنگام نصب کنتور در روستاهای فوق مورد بررسی قرار دادند.

موسی کرمزاده رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین برق بشاگرد ، با توجه به اهمیت موضوع تاثیر انشعابات غیرمجاز در شاخص تلفات و رعایت ایمنی در طول مدت کار و نظارت بر حسن انجام کار گروه های عملیاتی نظارت کرد و فعالیت صورت گرفته را که در ادامه مانور انجام گرفت طی این دو روز مثبت ارزیابی نمود.

نصب ۴۰ انشعاب ثبت نام مددجویی جدید در روستاهای مذکورجمع آوری تعداد ۱۴۰ انشعاب غیر مجاز از جمله مراحل انجام این مانور دو روزه بود.

بهروز بهادری مدیر برق شهرستان بشاگرد نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته ابراز داشت: با توجه به ناترازی انرژی تحویلی نسبت به فروش این مدیریت فعالیت های صورت گرفته توسط امور مشترکین گام تاثیر بسزایی در جهت بهبود شاخص های واحد فروش و خدمات مشترکین و همچنین کاهش تلفات ناشی از انشعابات غیر مجاز خواهد داشت.

بهادری، در ادامه تاکید کرد :نصب انشعابات مجاز و همچنین جمع آوری انشعابات غیرمجاز در آینده نیز در جهت کاهش تلفات و همچنین تا رسیدن به هدف مورد نظر در شاخص های تعیین شده در معاونت فروش و خدمات مشترکین این شرکت ادامه خواهد داشت.