برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله و حوادث طبیعی

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد بيست و چهارمين مانور سراسري زلزله در دبيرستان شبانه روزي امين الاسلام شهرستان مهاباد برگزار گرديد.

بنابراین گزارش این مانور با شعار «مدرسه ایمن – جامعه تاب آور» با حضور ستاد بحران شهرستان و همکاری ادارات شهرستان بمنظور افزایش سطح آگاهی در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در خروج و پناه گیری برگزار گردید.
این مانور با حضور کارشناسان امور و اکیپ های اتفاقات آب و فاضلاب، طبق برنامه زمانبندی مشخص شده نسبت به انجام وظایف محوله اقدام گردید.