کارگاه آموزشی سامانه طراحی و نظارت سیمت در برق تبریز

دوره آموزشی سامانه طراحی و نظارت سیمت توسط دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه طراحی و نظارت سیمت در برق تبریز

به گزارش برقاب،  روابط‌عمومی، اولین کارگاه آموزشی نرم‌افزار سامانه طراحی و نظارت مکان محور ویژه همکاران شاغل در حوزه مهندسی و نظارت توسط دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی برپا شد.
این دوره آموزشی باهدف آموزش همکاران ادارات مهندسی و نظارت برای تهیه طرح در سامانه سیمت در ۶ گروه و برای ۴۳ نفر از همکاران برگزار شد
طی این دوره نمای کلی فرایند گردش درخواست و طرح در نرم‌افزار و نحوه انجام آن، نحوه ایجاد درخواست و طرح، کار با کارتابل رئیس اداره مهندسی و نظارت، ارائه طرح و محاسبات مرتبط با طرح شامل محاسبات الکترونیکی و مکانیکی، استخراج نقشه‌های اجرایی از طرح، ایجاد دستور کار، تولید دفترچه طراحی، آموزش رویه کدگذاری آرایش‌های ابلاغی توانیر و نحوه درج سبد کالا و اقلام موردنیاز در تهیه طرح ارائه شد.
انتظار می‌رود با اجرای این کارگاه آموزشی و باتوجه‌به کاربردی‌بودن مطالب و توانمندی همکاران شرکت بتوانند با آموزش این دوره انجام مراحل تهیه طرح را در سامانه سمیت، بیش‌ازپیش با سهولت پیش برند.