برگزاری سمینار آموزشی کاربرد روانشناسی کار

مخاطبین این سمینار مدیران، معاونان و مسئولان بخش‌های مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان بوده که در جهت آشنایی هر چه بیشتر آنان با موضوع شناخت و کاربرد متدهای روانشناسی کار و بکارگیری آن در حیطه مدیریت بخشهای مختلف مورد توجه گرفت. به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، […]

مخاطبین این سمینار مدیران، معاونان و مسئولان بخش‌های مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان بوده که در جهت آشنایی هر چه بیشتر آنان با موضوع شناخت و کاربرد متدهای روانشناسی کار و بکارگیری آن در حیطه مدیریت بخشهای مختلف مورد توجه گرفت.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، مهرداد صفاریان مدیر دفتر آموزش این شرکت با بیان اینکه هدف برگزاری این دوره آموزشی آشنایی هر چه بهتر معاونان و مدیران در حوزه بهداشت روانی و ایمنی در محیط کار بود ، گفت: در کارگاه آموزشی روانشناسی کاربردی کار ،رفتار و فرایندهای ذهنی افراد در رابطه با کار جمعی مورد مطالعه قرار گرفت و با ارائه راهکارهایی در خصوص خدمات مشاوره روانشناسی کار ونحوه حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می تواند تخصص، انرژی و مهارت کارکنان را در اختیار اهداف و ماموریت سازمان قرار داده و در نهایت موجب بهبود نگرش مدیران به مقوله بهداشت روانی و افزایش بهره وری پرسنل خواهدشد.
وی تصریح کرد:امروزه روانشناسی کار در خصوص همبستگی ها و کشف روابط علّی موجود بین متغیرهای مستقل نظیر عوامل ارگونومیک، نوع سرپرستی، حقوق و دستمزد و متغیرهای وابسته مانند انگیزه کارکنان، فرسودگی شغلی، بهره وری افردو عملکرد سازمان مطالعه می کند. همچنین یکی دیگر از کاربردهای روانشناسی کار بررسی پدیده هایی نظیر تفاوتهای فردی، شخصیت افراد، انگیزش، حقوق و دستمزد، ساختار گروهی در سازمان، نظم تشویق و تنبیه، طراحی شرایط کار  می باشد که شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با آنها آشنا شدند.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه مفید آموزشی روان‌شناسی کسب و کار علمی کاربردی بود که نحوه ی ارتقاء اثربخشی افراد در  سازمان‌ها را مورد بررسی قرار می دهد.
صفاریان در ادامه خاطر نشان کرد: با برگزاری این سیمنار نحوه نگرش صحیح به مقوله ایمنی در کار توسط متولیان امر می تواند باعث بهبود اقدامات موثر در راستای طراحی مناسب، اجرای با کیفیت پروژه های در دست اقدام شود و همچنین موجب افزایش بازدهی بخش های نظارتی و بهره برداری در ارائه خدمات  مطلوب به مشترکان برق گردد.