برگزاری رویداد پنج‌شنبه های فناور با معرفی اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی آبفای استان اصفهان

این رویداد با هدف اصلی بررسی نیازها و چالش های سازمان ها و ارائه راه حل مشکلات با توجه به مصوبات شورای شهر اصفهان توسط شرکت های دانش بنیان برگزار شده تا این شرکت ها دست آوردهای خود را ارائه کنند.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان در این ویژه برنامه با بیان این که رویداد پنج شنبه های فناور فضایی برای هم افزایی و شکل گیری کار گروهی فراهم می کند، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان به منظور رفع مشکلات در صنعت آب و فاضلاب و ارتباط میان صنعت، بازار و دانشگاه از برنامه های مهم این شرکت محسوب می شود.
مجتبی قبادیان به اقدامات پژوهشی آبفای استان اصفهان در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از این اقدامات می توان به برگزاری دو هم نت آب و فاضلاب با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی با چالش هایی همچون مخازن ذخیره استراتژیک و تفکیک انشعابات مشترکین، بازچرخانی آب خاکستری، بهسازی محلی فاضلاب در هم نت آب و متناسب سازی ساخت پکیج تصفیه فاضلاب با نیاز ها و دانش روز، کنترل و حذف سوسری ها در شبکه فاضلاب و بهسازی و بازسازی شبکه های فاضلاب با تاکید بر بومی سازی روش ها و غیره اشاره کرد.
وی در ادامه به همکاری آبفای استان اصفهان با شرکت های دانش بنیان اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه انجام مطالعات روش‌شناسی پایش مقدار برداشت آب از شیرهای هیدرانت، پروژه حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه ها و منهول های فاضلاب شهری با تکنولوژی نانوکامپوزیت ها و قرار داد با شرکت های دانش بنیان در زمنیه واگذاری پساب به منظور انجام اقدامات تحقیقاتی از جمله اقدامات آبفای استان اصفهان در زمینه همکاری با شرکت های دانش بنیان است.
معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان درباره چالش ها و مشکلات تاسیسات فاضلاب، مدیریت شهری و ارگان های مربوطه بیان کرد: مبارزه با سوسری ها در شبکه فاضلاب، فرسودگی بخش اعظمی از شبکه فاضلاب شهر اصفهان با قدمتی بیش از نیم قرن که در پی آن ریزش شبکه را به دنبال دارد و ظرفیت محدود شبکه فاضلاب شهری به منظور جمع آوری و انتقال آب باران که در پی آن گرفتگی و پس زدگی شبکه را در پی دارد از چالش های مهم در این بخش است.
وی درباره اولویت های مهم تحقیقاتی در زمینه صنعت آب و فاضلاب گفت: بررسی کنترل بوی تصفیه خانه های برکه تثبیت و راهکارهای اجرایی و ارزان قیمت، بررسی و مطالعات امکان سنجی کاربرد پلی الکترولیت های کاتیونی جهت آبگیری لجن فاضلاب و مقایسه آن با نوع خارجی، ارزیابی غلظت ریزآلاینده های فاضلاب در ورودی و خروجی تصفیه خانه های منتخب در استان اصفهان از جمله اولویت های مهم تحقیقاتی صنعت آب و فاضلاب محسوب می شود.
گفتنی است در حاشیه این رویداد غرفه شرکت آبفای استان اصفهان با معرفی اقدامات انجام شده به منظور کاهش آب بدون درآمد، مطالعات مدل سازی هیدرولیکی و پهنه بندی فشاری در سطح استان اصفهان و اقدامات انجام شده در زمینه هوشمندسازی شبکه فاضلاب برپا شد.