رویداد ارائه ایده های فناورانه در حوزه مدیریت مصرف برق

.

 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مشارکت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی و مهارتی رویداد ارائه ایده های فناورانه در حوزه مدیریت مصرف برق برگزار می کند.

به گزارشبرقآب و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، رویداد ارائه ایده های فناورانه در حوزه مدیریت مصرف برق چهارم اسفند ۱۴۰۱ توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار می شود، فناوران و ایده پردازان سراسر کشور تا ۱۰ بهمن فرصت دارند تا در ۱۰ حوزه ایده های خود را برای ارزیابی داوران به این رویداد ارسال کنند.

بنابر اعلام شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایده های برتر منتخب این رویداد علاوه بر دریافت هدایای نقدی به میزان ۷۰ میلیون ریال برای ایده اول، ۶۰ میلیون ریال برای ایده دوم و ۵۰ میلیون ریال برای ایده سوم، از حمایت های مادی و معنوی دیگری از جمله امکان پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، همچنین امکان عقد قرارداد برای اجرای ایده برخوردار شوند.

محورهای رویداد ارائه ایده های فناورانه مدیریت مصرف برق شامل موارد ذیل است:

اصلاح الگوی مصرف انرژی

 

ساختمان های هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی

 

روش های پاسخگویی بار و مدیریت بار و انرژی

 

شبکه های هوشمند و اینترنت اشیاء در مدیریت بار و انرژی

 

ریز شبکه ها در شبکه های توزیع در جهت تامین برق پایدار

 

روش های نوین اصلاح، مدیریت و هوشمند سازی معابر شهری و روستایی

 

نرم افزارهای کاربردی و فضای مجازی در ایجاد تعامل با مشترکان در جهت مدیریت مصرف انرژی

 

ارتقای بهره وری انرژی در حوزه تجهیزات،دستگاه ها و مواد مصرفی