برگزاری دومین جلسه پویش الف – ب ایران با حضور وزیر نیرو

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان در این جلسه که بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور کلیه شرکتهای صنعت آب و برق کشور برگزار شد .وزیر نیرو ضمن تشکر از زحمات همکاران صنعت آب و برق بویژه در شرایط کنونی با اشاره به دو شعار ساخت و سازها و سازو کارها در […]

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان در این جلسه که بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور کلیه شرکتهای صنعت آب و برق کشور برگزار شد .وزیر نیرو ضمن تشکر از زحمات همکاران صنعت آب و برق بویژه در شرایط کنونی با اشاره به دو شعار ساخت و سازها و سازو کارها در سطح وزارت نیرو ، پروژه های سازو کاری را با اهمیت خواند و آن را زمینه ساز اجرای با کیفیت تر پروژه های ساخت و سازی عنوان کرد .

وی در ادامه به افتتاح 41 پروژه ساخت و سازی وسه پروژه ساز و کاری اشاره کرد و افزود: شرکتها باید افراد با تجربه و با انگیزه را درگیر پروژه های ساز وکاری نماید و پیشنهادات سازنده را به وزارت نیرو منعکس نمایند.
دکتر اردکانیان در سخنان خود از تدوین شاخصهای ارزیابی پروژه های ساز و کاری در آینده نزدیک خبر داد و گفت : 50 پروژه  سازو کاری و آغاز عملیات اجرائی جمعبندی شده است  و اجرای آنها  مستلزم تلاش وسیع مدیران و کارشناسان در بخشهای مختلف می باشد.