برگزاری دوره آموزشی مامورین دارای ابلاغ ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب

دوره آموزشی مامورین دارای ابلاغ ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب در شرکت آب منطقه ای فارس برگزار شد.

فخیمی گفت این دوره آموزشی  به پیشنهاد معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس و همکاری گروه آموزش آب منطقه ای  در محل سالن شهید ترکمان شرکت برگزار شد.

ایشان افزود حسین سلطانی فر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و رشید رشیدی ریاست دادگاههای حقوقی شیراز بعنوان مدرسان دوره حضور فعال داشتند .

مدیر حقوقی آب منطقه ای گفت در پایان مدرسین به سوالات حاضران پاسخ های لازم را دادند.

براساس این گزارش سیاوش بدری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در ابتدای شروع دوره آموزشی  طی گزارشی  وضعیت منابع آب استان را شرح داده و برخورد با تخلفات آبی را لازم دانست .

لازم به ذکرست  

ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را (بنا به معرفی وزیر کشاورزی)که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظائف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند«ب»از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفریبه عمل خواهد.