برگزاری جلسه توجیهی ایمنی ویژه پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه ها

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، با توجه به اهمیت بازتأکید مباحث ایمنی و لزوم هماهنگی کامل بین ارکان و عوامل پروژه های اجرایی در حوزه پیمانکاری جلسه ایمنی باحضور رؤسای ادارات مهندسی، بهره برداری، اتفاقات و مسئولین ایمنی امورها، ناظران شرکت مشاور نظارات و سرپرستان عوامل اجرایی پیمانکاران به صورت ویدیوکنفرانس برگزار گردید.

حسین کرامتی پور مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش سرپرست کارگاه پیمانکاران بیان نمود: با تجزیه و تحلیل حوادث گذشته کاملا مشخص است که عدم هماهنگی عوامل پروژه ها و رعایت نکردن نکات ایمنی ابتدایی، عامل اصلی بروز حوادث بوده است.

وی ضمن تشریح وظایف سرپرست کارگاه پیمانکاران و همچنین ناظران مقیم، بر هوشیاری و ایجاد هماهنگی کامل از طریق ایشان با سایر عوامل اجرایی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین، حمید مرادی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ضمن تشریح حوادث اخیر و تجارب آن برای همکاران، توضیحاتی درخصوص رعایت اصول ایمنی در انجام پروژه های اجرایی ارائه و بر اهمیت هماهنگی عوامل تأثیرگذار امورها در اجرای پروژه ها با سرپرست کارگاه پیمانکاران و ناظران مقیم تأکید کرد.