در راستای طرح داناب انجام شد؛

برگزاری جلسه با دانش آموزان آران و بیدگل

در راستای طرح داناب جلسه آموزشی با دانش آموزان آران و بیدگل انجام شد.

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، در قالب طرح داناب مسئولان اداره منابع آب شهرستان آران و بیدگل به مدارس ابریشم چی و امام رضا (ع) مراجعه و ضمن برگزاری جلسه آموزشی با دانش آموزان از زحمات مدیر و فرهنگیان این مدارس تقدیر و تشکر کردند.