برگزاری جلسه اضطراری مدیریت بحران در شرکت آب منطقه ای زنجان

جلسه اظطراری مدیریت بحران با حضور اعضای این کمیته و به ریاست سعید صنعتی معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، صنعتی در این جلسه اضطراری مدیریت بحران با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بروقوع سیل با تمرکز بر برخی شهرهای شمالی و شمالغرب کشور اظهار داشت : مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای زنجان و اعضای کمیته مدیریت بحران این شرکت درمواقع بروز بحران با حضور سریع و به موقع خود در محل، بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در ادامه بر بومی سازی فلوچارت ارائه شده از سوی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو مواردی مطرح نمود و افزود: در مواقع بحرانی اعضای کمیته مدیریت بحران در همه سطوح می بایست وظایف و برنامه های خود را داشته باشند تا از وقوع خسارت جانی و مالی در مواقع اضطراری تاحد امکان جلوگیری شود.

معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان بر آمادگی کامل همکاران مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت در سنجش دائمی رودخانه های استان از لحاظ آورد و بارگذاری اطلاعات آن نیز تاکید نمود و تصریح کرد: همکاران نقلیه ، واحدهای گشت و بازرسی و دفتر رودخانه و سواحل شرکت نیز در این مواقع باید از آمادگی کامل برخوردار بوده و نفرات خود را در حالت آماده باش نگهدارند.

در ادامه، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش خسارات ناشی از بروز سیل در مسیلهای استان ارائه نمود و گفت: اکیپ های شرکت در حالت آماده باش کامل قرار دارند و وظایف و ماموریت های این گروهها مشخص و معین شده است.

معرفت اجاقی بر ضرورت حفظ آماده باش کامل در مواقع هشدارهای سطح نارنجی و قرمز اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی هرچه بیشتر این واحدها در جهت پیشبرد اهداف مدیریت بحران شرکت می باشد.