مشارکت مردمی برای آینده‌ای پایدار؛

برگزاری جشنواره ‘نخستین واژه آب’ در آذربایجان شرقی

جشنواره نخستین واژه آب با همکاری شرکت آب و فاضلاب و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار در شهرستان بخشایش و مرند برگزارشد.

 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا آذربایجان شرقی؛  در روزهای اخیر، جشنواره “نخستین واژه آب” در همکاری تنگاتنگ شرکت آب و فاضلاب، اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، و خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار، در شهرستان‌های بخشایش و مرند به اهتمام درآمده است. اهمیت این جشنواره در تاکید آن بر آموزش و پرورش دانش آبی در میان دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی و توجه به مدیریت مصرف بهینه‌ی آب ملموس بوده و هدف آن افزایش آگاهی و مشارکت اجتماعی در جهت استفاده‌ی مؤثر از منابع آبی است.

طی این جشنواره، که پانزدهمین دوره‌ی آن به‌طور همزمان در چندین استان برگزار می‌شود، بیش از شصت مدرسه ابتدایی در سطح استان میزبان این رویداد بزرگ آموزشی هستند. آموزش‌های چهره به چهره و برنامه‌های آموزشی در سر صف، از جمله اقداماتی است که برای رسیدن به بیش از شش هزار دانش آموز انجام پذیرفته است.

روابط عمومی آبفای استان آذربایجان شرقی، بر پیشبرد این جشنواره و موفقیت آن با همکاری مدیران ارشد، رابطین نواحی، مدیران مدارس، و آموزگاران تاکید دارد. مجموعه‌ی فعالیت‌ها با توزیع کتاب‌های آموزشی به دانش آموزان همراه است، به نحوی که مفاهیم اساسی در خصوص مدیریت آب و روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آن را دربرمی‌گیرد.

این تلاش‌ها در نهایت به دنبال ایجاد بستری مناسب برای پرورش نسلی آگاه به مسائل محیط زیستی و مسئولیت‌پذیر در قبال منابع ارزشمند طبیعی است. با هدف قرار دادن دانش آموزان، جشنواره نخستین واژه آب اهمیت آموزش از سنین پایین را برای تضمین آینده‌ای پایدار تر با منابع آبی فراوان به روشنی نشان داد.