برگزاری جشنواره غذا در مدیریت توزیع برق شهرستان طالقان

مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و اعیاد شعبانیه، جشنواره غذا در مدیریت توزیع برق شهرستان طالقان با حضور مسئولین استان ی و شهرستانی برگزار شد

بهگزارش برقاب، مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و اعیاد شعبانیه، جشنواره غذا در مدیریت توزیع برق شهرستان طالقان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد. این جشنواره با هدف جمع آوری کمک های خیرخواهانه کارکنان توزیع برق شهرستان طالقان به منظور پرداخت صورت حساب های برق افراد نیازمند با عنوان قبض مهربانی برپا گردید که در پایان ۲۲ صورتحساب پرداخت شد.