برگزاری اولین جلسه هم اندیشی در حوزه مدیریت انرژی و سیستم های کنترل در آبفای استان اصفهان

اولین جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسان انرژی استان های  اصفهان، کاشان، چهارمهال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و یزد در حوزه مدیریت انرژی و سیستم های کنترل در روزهای 1 و 2 آذر ماه با میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد.

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب آبفای استان اصفهان گفت: با توجه به دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بلوک 6  در حوزه مدیریت انرژی و سیستم های کنترل در کشور،  استان های اصفهان، کاشان، چهارمهال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و یزد حضور دارند.

محمد ناظمی زاده با اشاره به اینکه اولین جلسه هم اندیشی  بلوک 6 با حضور مدیران دفاتر انرژی استان ها و مدیر دفتر انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد اعلام کرد: در این جلسات هم اندیشی مباحثی مانند ممیزی انرژی تصفیه خانه های فاضلاب  و سیستم های تله متری در شبکه های فاضلاب، تله متری شبکه های توزیع آب شهری، دیسپاچینگ مرکزی آب، هوشمند سازی مدیریت فشار در خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسات هم اندیشی کارشناسان حوزه انرژی چگونگی تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری از تاسیسات  را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دادند.