برگزاری اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان آب

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که ادبیات زبان مشترک مردم جامعه است ، گفت: هدف از برگزاری جشنواره ملی داستان آب ارتقاء فهم عمومی از چالش آب است . به گزارش ورابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، بیست و چهارم تیرماه ، دکتر بابک ابراهیمی در آستانه […]

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که ادبیات زبان مشترک مردم جامعه است ، گفت: هدف از برگزاری جشنواره ملی داستان آب ارتقاء فهم عمومی از چالش آب است .

به گزارش ورابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، بیست و چهارم تیرماه ، دکتر بابک ابراهیمی در آستانه برگزاری آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان آب، افزود : عدم تعادل بین منابع و مصارف آب در کشور و به خصوص حوزه های آبریز یکی از بزرگترین چالشهای بخش آب کشور ، محصول عدم رعایت اصول محیط زیستی توسعه پایدار و بی توجهی به بحث آمایش سرزمین است و راه حل خروج از این چالش رعایت اصول پایداری محیط زیستی در برنامه های توسعه است.

وی با اشاره به این که سه رکن اساسی در توسعه پایدار ، محیط زیست ، اقتصاد و جامعه است ، خاطر نشان کرد: در یک نگاه عمیق تر ، توسعه پایدار یک فرایند یادگیری اجتماعی است و استقرار توسعه پایدار در یک منطقه زمانی شکل می گیرد که پایداری توسعه به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده و از حوزه های تخصصی وفنی خارج شده باشد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که درک مفاهیم پایداری توسط اقشار مختلف جامعه مستلزم آموزش مستمر است، تصریح کرد : آموزش کمک می کند تا همه مردم و ذینفعان منابع طبیعی فهم مشابهی از چالش داشته باشند و با ادبیات یکسانی در خصوص موضوع بحث و گفتگو کنند.

ابراهیمی با تأکید بر نقش آموزش های اجتماعی در توسعه پایدار در مجامع مختلف جهانی از جمله کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست، اجلاس جهانی زمین، اجلاس جهانی توسعه پایدار ، افزود : در برنامه های آموزش توسعه پایدار هدف توانمند سازی مردم برای پذیرش مسئولیت در راستای برنامه های توسعه پایدار است و در این مسیر سه حوزه پایداری (طبیعت، اجتماع و نظام های اجتماعی) و سه حوزه اندیشه (مردم، جامعه و اقتصاد توسعه) مد نظر قرار می گیرد.

وی با اشاره بر این که در برنامه های آموزش توسعه پایدار ، فرهنگ دارای چهار حوزه کلیدی است، گفت : فرهنگ کلید پایداری توسعه فراگیر اقتصاد و اجتماع ، محیط زیست و صلح و امنیت است و جشنواره ملی داستان آب به عنوان یک سازوکار بنیادی می تواند در حوزه فرهنگ جریان ساز باشد .

ابراهیمی با تأکید بر این که عرصه ادبیات ، می تواند بستر مناسبی برای تبین موضوعات و ایجاد زبان مشترک بین افراد جامعه و ارتقا فرهنگ توسعه پایدار باشد ، افزود : امیدواریم این جشنواره بتواند گام کوچکی در این مسیر باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : با توجه به محدودیت شدید منابع آبی کشور و اهمیت آب به عنوان یک رکن اساسی در تمامی حوزه ها امید است بتوانیم فرهنگ توسعه مبتنی بر کم آبی را در منطقه توسعه بدهیم .

دومین جشنواره ملی داستان آب با اعلام فراخوان در دی ماه سال ۹۸ آغاز و با دریافت آثار از فارسی زبانان سراسر دنیا و داوری آثار رسیده توسط هیأت داوران در آستانه برگزاری اختتامیه و اعلام برگزیدگان  نهایی به کار خود پایان خواهد داد .