برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات توسط شرکت آبفا یزد

شركت آبفا يزد دوره نظام پيشنهادات جهت آموزش پرسنل خود برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد: به منظور توسعه مدیریت مشارکتی و ترویج نظام پیشنهادها، دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با حضور جناب آقای سید محمد کاظم نژاد،

مدرس صنعت آب و برق کشور در سه گروه و در طی سه روز برگزار شد.وهمچنین اهمیت و نقش شرکت های آب و فاضلاب در مدیرت بحران‌های آبی را بیان و بر ضرورت استفاده از پیشنهادهای کارکنان این

صنعت در جهت کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و افزایش رضایت مشترکین تأکید کرد.

لازم به ذکر این دوره آموزشی تعداد120نفر از  پرسنل این شرکت حضور با رعایت تمام  پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.