برپایی میز خدمت امور آب و فاضلاب ارومیه در نماز جمعه

با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مشکلات مردم در حوزه آب و فاضلاب، میز خدمت امور آب و فاضلاب ارومیه با حضور مدیر امور در نماز جمعه ارومیه برپا شد.

به گزارش برقاب، با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مشکلات مردم در حوزه آب و فاضلاب، میز خدمت امور آب و فاضلاب ارومیه با حضور مدیر امور در نماز جمعه ارومیه برپا شد.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب ارومیه در این راستا سعید پاشازاده مدیر امور آب و فاضلاب به همراه مدیر منطقه ۲ و رئیس خدمات مشترکین ارومیه با استماع مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مردم و مشترکین در حوزه های آب و فاضلاب، نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را معمول داشتند.