مدیرعامل توانیر در نشست اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار ١٤٠٣ تشریح کرد:

برنامه های ویژه برای تابستان ١۴٠٣

نشست تعالی مدیران عامل شرکتهای تابعه پیرامون مباحث اقتصاد برق، اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار ١٤٠٣ با حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد.

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، دکتر مصطفی رجبی مشهدی در بخش نخست کارگاه آموزشی مدیران عامل شرکتهای تابعه که به مباحث تخصصی اقتصاد برق، اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار تابستان ١۴٠٣ اختصاص داشت از پیش بینی ١.۵ درجه ای و بیش از معمول دما در تابستان آینده خبر داد که ۵ تا ۶ درصد رشد مصرف برق در کشور را به همراه دارد و صنعت برق کشور برای متعادل سازی کفه سمت تقاضا اقدامات ویژه ای را در دستور کار قرار داده است.

وی در بخش تجاری نیز از برنامه ریزی برای اخذ مصوبه جهت همکاری واحدهای بزرگ تجاری در ایام اوج بار شبکه و افزایش مشوقها برای مشترکان کشاورزی برای همکاری با برنامه های مدیریت مصرف برق خبر داد.
رجبی مشهدی همچنین نصب حدود ٢ میلیون کنتور هوشمند مختص مشترکان پرمصرف و مصارف بالاتر از الگو را از دیگر اقدامات برشمرد.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و ادارات موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ٣٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و در ساعات غیر اداری به میزان ۶٠ درصد مصرف جاری اقدام کنند و در صورت عدم رعایت، برق مشترکان پرمصرف از طریق تنظیمات کنتور قطع می شود.
مدیرعامل توانیر برگزاری جلسات منطقه ای با شرکتهای توزیع نیرو با حداکثر مساعدت و هماهنگی را مورد تاکید قرارداد و افزود: وقتی کفه ترازوی تولید و مصرف به سمتی می رود که باید مدیریت مصرف داشته باشیم، باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم .
رجبی مشهدی به مدار آمدن طرحهای حیاتی شبکه در زمان تعیین شده و رعایت نظام سلسله مراتبی دیسپاچینگها و هماهنگی با شرکتهای توزیع را مورد تاکید قرار داد و از عزم توانیر برای توقف موتور تولید بدهی در صنعت برق خبر داد که ماده ٣ مهمترین ابزار آن محسوب می شود که صرف نظر از بخش توسعه، راهگشای امور جاری صنعت برق و پرداخت مطالبات نیروگاهها است.