برنامه ریزی نحوه اجرای برنامه‌های کاهش پیک بار تابستان در استان سمنان

در نخستین جلسه کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان سمنان، پیرامون نحوه تحقق برنامه‌های کاهش پیک بار تابستانی بررسی و برنامه ریزی شد. دبیر کمیته مدیریت مصرف برق این شرکت با عنوان این که سهمیه کاهش پیک بار از سوی توانیر برای توزیع برق استان سمنان، ۴۱ مگاوات تعیین شده گفت: در بخش صنعتی ۲۵ ، کشاورزی ۱۰، […]

در نخستین جلسه کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان سمنان، پیرامون نحوه تحقق برنامه‌های کاهش پیک بار تابستانی بررسی و برنامه ریزی شد.

دبیر کمیته مدیریت مصرف برق این شرکت با عنوان این که سهمیه کاهش پیک بار از سوی توانیر برای توزیع برق استان سمنان، ۴۱ مگاوات تعیین شده گفت: در بخش صنعتی ۲۵ ، کشاورزی ۱۰، تجاری ۰.۵ ، اداری و سی ان جی یک، مولّد اضطراری چهار و کنترل مستقیم بار تجهیزات سرمایشی ۰.۵ مگاوات پیش بینی شده است.

سید بهروز کسائیان افزود: سهمیه استفاده از شرکت های تجمیع کننده برای کاهش بار مشترکان خانگی و تجاری در سال جاری، ۱۰ مگاوات است.

وی با اشاره به این که پیک رخ داده در استان مربوط به سال گذشته ۵۰۰ مگاوات بوده و در ساعت ۱۱و۴۵ دقیقه روز پنجم مرداد ماه به وقوع پیوسته یادآور شد: میزان رشد سال قبل نسبت به سال ۹۸ ، ۱.۲ درصد است.

وی افزود: جلب همکاری مشترکین دیماندی، مذاکره با مدیران شهرک های صنعتی جهت همکاری با این شرکت در کاهش پیک بار روزهای بحرانی و مانور مدیریت مصرف، بهره‌برداری از نرم‌افزار خاموشی اضطراری بار، عقد تفاهم‌نامه با مشترکان چاه آب کشاورزی و صنایع کشاورزی با دیماند مصرفی ۲۰ کیلووات و بالاتر، پیگیری نصب تابلو و قطع از راه دور مشترکین چاه آب کشاورزی، شناسایی مشترکین تجاری پرمصرف و ارائه اخطاریه به آنان، بازدید و تکمیل چک لیست مصرف برق ادارات و بهره‌گیری از ظرفیت استارت آپ ها برای پیاده سازی برنامه پاسخگویی بار در بخش تجاری و خانگی، به عنوان برخی از برنامه‌های اجرایی کاهش پیک بار به شمار می‌رود.

یادآورمی‌شود: این نشست که با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان برگزار شد، پیرامون موارد دیگری شامل؛ مکاتبه با شورای هماهنگی بانک‌ها به منظور همکاری در برنامه کاهش پیک بار تابستان، بازدیدهای مستمر از مشترکان پرمصرف توسط ضابطین مدیریت مصرف و هماهنگی جهت بازدید مسئولان و مدیران صنایع از اتاق پایش این شرکت بحث و تبادل نظر شد.