برنامه ریزی صحیح بر اساس تحلیل بازخورد مخاطبان

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت:دريافت بازخورد از مخاطبين به منظور دستيابي به اهداف و طي مسير به طور صحيح ضروري است، مديران روابط عمومي باید با بهره مندی از نتايج گزارش ها، برنامه ريزي صحيحی براي سالهاي آتي داشته باشند.

لزوم برنامه ریزی صحیح بر اساس تحلیل بازخورد مخاطبان

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، حمیدرضا پیرپیران در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت برق اظهار کرد: روابط عمومی ها نقش موثری را در اطلاع رسانی، اعتماد سازی و ایجاد زبان مشترک با مشترکین ایفا می کنند
وی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه افزود: روابط عمومی ها باید راهکارهایی مناسب برای استفاده درست از وسایل برقی و فرهنگ صحیح مصرف را ارائه دهند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه دریافت بازخورد از مخاطبین به منظور دستیابی به اهداف و طی مسیر به طور صحیح ضروری است گفت: مدیران روابط عمومی باید در فضای تحلیل داده ها قرار گرفته و با بهره مندی از نتایج گزارش ها، برنامه ریزی صحیح برای سالهای آتی داشته باشند.