برنامه خاموشی چاه‌های کشاورزی در شهرستان بافت

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان از خاموشی چاه‌های کشاورزی شهرستان بافت در سال جاری با حضور مسئولین و مدیران شهرستانی خبر داد. این اقدام که به علت کاهش نزولات جوی در سال جاری از بیستم دی ماه آغاز گردیده است، به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت

به گزارش برقاب :علیدادی سلیمانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با اشاره به تاخیر ۲۰روز خاموشی چاه‌ها ی کشاورزی گفت: طبق روال سال‌های گذشته از ابتدای دی‌ماه برنامه خاموشی چاه‌ها ی کشاورزی شهرستان بافت در دستور کار قرار داشته است ولی در سال جاری به علت کاهش نزولات جوی این اقدام با تاخیر، از بیستم دی ماه آغاز گردید و به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با اشاره به این که بر اساس مصوبه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی به مدت دو ماه در پاییز و زمستان سال جاری خاموشی چاه‌های کشاورزی اقدام خواهد شد، گفت: در سال جاری بارندگی در استان کرمان نسبت به میانگین بلند مدت کاهش یافته است و یکی از راه‌های تقویت منابع آب‌ زیرزمینی اجرای خاموشی  چاه های کشاورزی در فصل زمستان و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی است. حمید علیدادی سلیمانی اظهار داشت: خاموشی چاه های کشاورزی الگویی برای اجرای برنامه سازگاری با کم آبی با همکاری کشاورزان است تا از پدیده هایی مثل فرونشست و کاهش سطح آبخوان های استان جلوگیری شود. وی افزود: ضروری است کشاورزان سایر مناطق استان نیز با اجرای خاموشی چاه‌های کشاورزی به حفظ منابع آّب زیرزمینی کمک نمایند و با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری طبق سند سازگاری با کم آبی مصرف آب خود را کاهش دهند. علیدادی سلیمانی عنوان کرد: اجرای طرح یادشده، با همکاری و پیش قدم شدن کشاورزان به منظور حفظ پایداری منابع آب و اشتغال کشاورزان است تا با مدیریت بهینه برداشت آب را مدیریت کنندرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان و اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان‌های استان، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح خاموشی در سنوات گذشته و ارتقای آگاهی بهره برداران، بستر و سرمایه اجتماعی مناسبی به منظور اصلاح روند مصرف و بازگرداندن تعادل به آب‌های  زیرزمینی و پایداری آن فراهم شده است.