برق ۶ اداره پر مصرف اراک قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از قطع برق ۶ اداره و نهاد اداری پرمصرف در شهر اراک خبر داد.

محمود محمودی با بیان این که هدف صنعت تامین آسایش و آرامش هموطنان است ، گفت : تمامی کارکنان خدوم این صنعت در تلاشند تا ذره ای اختلال در تامین برق هموطنان ایجاد نشود و همگام با سایر نقاط کشور با توجه به شرایط اقلیمی پیش آمده و افزایش دمای هوا در هفته های جاری ، تمامی ظرفیت های فنی در این شرکت به کار گرفته شده تا برق مشترکین تامین شود .
وی بیان کرد : با هدف تامین نیاز شبکه توزیع برق و جلوگیری از اختلال در تامین انرژی مصرفی مشترکان، در ادامه طرح برخورد با ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف، امروز شنبه ۲۲ مرداد ماه برق ۶ دستگاه اجرایی دیگر در شهر اراک که به اخطارهای ارائه شده در خصوص لزوم کاهش مصرف برق توجهی نکرده بودند، قطع شد.