برق پتروشیمی گچساران تامین شد 

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: خط دومداره پست برق ساران به پتروشیمی گچساران احداث و برق‌دار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد: خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت پست برق ساران به پتروشیمی گچساران با هدف تامین برق این شرکت احداث و برق‌دار شده است.
وی افزود: این اقدام با مشارکت پتروشیمی گچساران و با نظارت شرکت برق منطقه‌ای خوزستان انجام گرفته و ارزش سرمایه‌گذاری آن ۱۴۲ میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: با احداث این خط دومداره برق مورد نیاز پتروشیمی گچساران که در مراحل پایانی احداث است با دیماند ۵۰ مگاولت آمپر از پست برق ۲۳۰ کیلوولت ساران این شرکت تامین شده و آماده بهره‌برداری است.
دشت‌بزرگ تاکید کرد: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان یکی از وظایف و رسالت‌های خود را تامین برق مورد نیاز صنایع در شبکه تحت نظارت خود در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد می‌داند و این آمادگی را دارد تا با شرکت‌ها و صنایع متقاضی نهایت همکاری را داشته باشد.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.