برق منطقه ای زنجان دستگاه اجرایی برتر در پاسخگویی به استعلامات

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، طی گزارش از آخرین وضعیت گردش کار پرونده های ثبت شده و عملکرد اجرایی در این حوزه از تاریخ ۹۹.۰۱.۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۱.۳۱، شرکت برق منطقه ای زنجان را در پاسخگویی به استعلامات انجام شده به عنوان دستگاه برتر معرفی […]

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، طی گزارش از آخرین وضعیت گردش کار پرونده های ثبت شده و عملکرد اجرایی در این حوزه از تاریخ ۹۹.۰۱.۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۱.۳۱، شرکت برق منطقه ای زنجان را در پاسخگویی به استعلامات انجام شده به عنوان دستگاه برتر معرفی کرد.