برق ، ولتاژ، جریان و انرژی صاعقه

رعد و برق یک نوع تخلیه برق در جو است. جرقه ناشی از رعد و برق می تواند در حدود ۱۳۰۰۰۰ مایل در ساعت حرکت کند و دمای آن نزدیک به ۵۴،۰۰۰ ° F درجه ی حرارت برسد. ولتاژ صاعقه معمولا بین ۱۰تا۲۰میلیون ولت در نوسان است! بعضا تا یکصدمیلیون ولت هم افزایش پیدا می […]

رعد و برق یک نوع تخلیه برق در جو است. جرقه ناشی از رعد و برق می تواند در حدود ۱۳۰۰۰۰ مایل در ساعت حرکت کند و دمای آن نزدیک به ۵۴،۰۰۰ ° F درجه ی حرارت برسد.

ولتاژ صاعقه معمولا بین ۱۰تا۲۰میلیون ولت در نوسان است! بعضا تا یکصدمیلیون ولت هم افزایش پیدا می کند! بزرگی این رقم وقتی بهتر درک می شود که آن را با برق شهر(۲۲۰ ولت) مقایسه می کنیم. به عبارت دیگر ولتا ژ صاعقه آنقدر زیاد است که می تواند بر مقاوت بسیار زیاد هوا در برابر عبور جریان برق، غلبه کرده و از آن بگذرد!

جریان صاعقه، در حدود ۱۰هزار آمپر شدت دارد. اما این مقدار همیشگی نیست و گاه تا ۲۰۰هزار آمپر هم می رسد.(کنتور منازل حداکثر ۲۵آمپر را از خود عبور می دهد)

صاعقه به طور معمول حدود ۱۰۰میلیارد وات انرژی تولید می کند! و می تواند این مقدار را تا ۱۶۰۰۰میلیارد وات نیز بالا ببرد! نیرویی که در هیچ کجای دیگر یافت نمی شود.