برقگیر های ۴۰۰ ، ۲۳۰ و۶۳ کیلوولت در پست شهید منتظری اصفهان نصب و تعویض شد

به گزارش برقاب، روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس علی اسلامی معاون بهره برداری این شرکت در این باره گفت: این پروژه با هدف تعویض برقگیر های قدیمی موجود و همچنین نصب بر روی خطوط بدون برق­گیر و نیز اصلاح چیدمان تجهیزات خطوط ۶۳ کیلوولت برای افزایش قابلیت اطمینان و نیز بالا بردن ایمنی […]

به گزارش برقاب، روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس علی اسلامی معاون بهره برداری این شرکت در این باره گفت: این پروژه با هدف تعویض برقگیر های قدیمی موجود و همچنین نصب بر روی خطوط بدون برق­گیر و نیز اصلاح چیدمان تجهیزات خطوط ۶۳ کیلوولت برای افزایش قابلیت اطمینان و نیز بالا بردن ایمنی بهره­برداری در پست­ های ۶۳/ ۴۰۰ و ۶۳/ ۲۳۰ کیلوولت شهید محمد منتظری برنامه ­ریزی و انجام شد.

مهندس مجید طور حقیقی مجری طرح­های اصلاح و بهینه‌سازی معاونت بهره­برداری نیز در این باره گفت: تعویض برق­گیر های مذبور با اولویت بندی بر اساس معیارهای اهمیت خط و ایستگاه و تعداد برق­گیرهای  موجود در انبار در دستور کار معاونت بهره­برداری قرار گرفت و طی یک سال گذشته با صرف هزینه ای معادل ۷۰ میلیارد ریال مبتنی بر تجهیزات ساخت داخل کشور از شرکت (برقگیر پارس) تامین وتعویض گردید.

 مهندس طور حقیقی افزود:  در این پروژه ۳ دستگاه از برق­گیرهای قدیمی موجود روی خط ۴۰۰ کیلوولت تعویض و ۱۲ دستگاه برق­گیر جدید بر روی  ۴ خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۵ دستگاه نیز روی ۱۵ خط ۶۳ کیلوولت نصب گردید و همچنین چیدمان تجهیزات این خطوط ۶۳ کیلوولت نیز  اصلاح گردید.

شایان گفتن است؛ در این پروژه، شرکت اختر برق اصفهان به عنوان پیمانکار با مشاوره و نظارت عالیه دفتر فنی انتقال و مجری طرح­های اصلاح و بهینه‌سازی به عنوان مجری و کارشناسان فنی امور انتقال نیروی غرب به عنوان ناظر مشارکت داشته­اند.