برقداری ترانسفورماتور سوم پست ۲۳۰ کیلوولت بویین زهرا

ترانسفورماتور سوم پست ۲۳۰ کیلوولت بویین زهرا برقدار و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، عملیات طراحی ،تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی ترانسفورماتور سوم پست 230کیلوولت بویین زهرا با ظرفیت 160مگاولت آمپر و تجهیزات مربوطه در کمتر از 9ماه به اجرا درآمد.
عبدالحسین زاده ،معاون طرح و توسعه شرکت با اعلام این خبر گفت : با نصب و راه اندازی این ترانسفورماتور ،گام مهمی در توسعه و رشد صنعتی منطقه بویین زهرا برداشته شده است .

معاون طرح و توسعه همچنین در خصوص هزینه کرد این پروژه گفت : این پروژه با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان اجرا شد و پاسخگوی نیاز برق مصرفی صنایع و مشترکین مستقر در منطقه بویین زهرا خواهد بود .