بررسی چالش طرح های آبرسانی به روستاهای فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی، طی بازدید مهندس بختیاری مدیر عامل و مهندس ساداتی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه ،چالش های پیش رو در اجرای طرح های فوق شامل احداث مخزن ٢٠٠٠ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره ١، احداث مخزن٣٠٠ متر مکعبی(١ باب) […]

به گزارش روابط عمومی، طی بازدید مهندس بختیاری مدیر عامل و مهندس ساداتی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه ،چالش های پیش رو در اجرای طرح های فوق شامل احداث مخزن ٢٠٠٠ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره ١، احداث مخزن٣٠٠ متر مکعبی(١ باب) و ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره ٢، احداث مخزن ٣٠٠ متر مکعبی (١ باب) و ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره ٣، احداث مخزن ٢٠٠٠ مترمکعبی و اییتگاه پمپاژ شماره ۴، بخش دوم و سوم خط انتقال قطعه سوم بطول ۶.۵ کیلومتر در طرح آبرسانی مجتمع مهاباد ٢ شهرستان، فاز دوم اجرای خط انتقال با لوله چدن داکتیل ٣۵٠ و فشار کاری ٢۵ اتمسفر بطول ١۴ کیلومتر و احداث حوضچه و تهیه و نصب شیر آلات و عملیات لوله رانی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه بازدید و در جلسه ای که در سالن جلسات مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران برگزار شد،مهندس محمدی مدیر عامل این شرکت ضمن تشریح روند اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه ابراز امیدواری نمود، در حوزه روستایی تمام توان و امکانات خود را در راستای تسریع در اجرای پروژه های یاد شده بکار خواهیم گرفت.