بررسی چالشها و امور ثبتی و اخذ اسناد مالکیت اموال دولتی

در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چالشها و مسایل مربوط به امور ثبتی و اجرای قانون حدنگار و کاداستر و اخذ اسناد مالکیت برای اموال غیرمنقول دولتی بررسی گردید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با تأکید بر صیانت از […]

در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چالشها و مسایل مربوط به امور ثبتی و اجرای قانون حدنگار و کاداستر و اخذ اسناد مالکیت برای اموال غیرمنقول دولتی بررسی گردید

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با تأکید بر صیانت از انفال و حقوق دولت، گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی، تمامی رودخانه ها، دریاها، دریاچه ها و سایر آبهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی بوده و انفال محسوب می شوند و در قانون توزیع عادلانه آب در ماده 1 ضمن تصریح بر اصل 45 قانون اساسی و همچنین ماده 2 قانون تعیین و نگهداری از بستر منابع آبی، صیانت و تولیت آن بر عهده شرکت های آب منطقه ای می باشد که آزادسازی های انجام شده ی اخیر در حریم و بستر رودخانه ها در سطح استان بر همین اساس و در راستای اجرای قانون می باشد.

 احمد قندهاری افزود: در اجرای مقررات و قوانین حاکم، از هرگونه دخل و تصرفات غیرقانونی به حریم و بستر رودخانه ها جلوگیری می شود که این مهم با انجام اقدامات ثبتی از جمله جانمایی املاک دولتی و کاداستر و اخذ اسناد مالکیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک میسرتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در ادامه افزود:حدود 950 کیلومتر از رودخانه های استان به صورت اطلاعات نقشه ای به اداره کل ثبت اسناد و املاک جهت جانمایی ارسال شده است که انتظار می رود اقدامات لازم جهت صدور سند مالکیت انجام پذیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات شرکت آب منطقه ای  خراسان جنوبی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، در خصوص اهمیت اجرای این قانون نسبت به اموال و املاک باقیمانده با توجه به ضرورت امر تاکید کرد.

مهندس غلامرضا شهریاری همچنین آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای همکاری بیشتر نسبت به صدور اسناد مالکیت اموال و دارایی های شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و همچنین تسریع در انجام پاسخ استعلامات انجام شده را اعلام داشت.