بررسی وضعیت آبرسانی به شهرستان های داراب و زرین دشت

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با نماینده ی مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ، آخرین وضعیت منابع آب شرب، مسائل و موانع موجود در بخش آبرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان ها و طرح فاضلاب شهر داراب را مورد بررسی و تبادل نظر قرارداد. […]

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با نماینده ی مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ، آخرین وضعیت منابع آب شرب، مسائل و موانع موجود در بخش آبرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان ها و طرح فاضلاب شهر داراب را مورد بررسی و تبادل نظر قرارداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، علی بوستانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در جلسه ای با محمد جواد عسکری نماینده ی مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی و محمد صادق جباری مدیر امور آبفا شهرستان داراب، ضمن بررسی کیفیت و کمیت آبرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان های حوزه انتخابیه این نماینده ی مردم در مجلس، مسائل و موانع موجود در ارائه خدمات آبرسانی به مشترکین،طرح ها و پروژه های در دست اجرا و همچنین مسائل مربوط به طرح فاضلاب شهر داراب را مورد بررسی قرار داد.
بنابراین گزارش در این جلسه بوستانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس طی سخنانی ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب منابع آب استان طی سنوات اخیر که عمدتا ناشی از عدم بارش مطلوب باران رحمت الهی در سال  جاری و سالهای گذشته و همچنین برداشت های بی رویه از منابع آب زیرڗمینی طی سنوات گذشته می باشد، بر مشارکت همه جانبه ی مردم و مسئولین در مدیریت مصرف و مصرف بهینه ی آب شرب تأکید کرد. وی در همین راستا،ارائه ی خدمات مطلوب آبرسانی را از رسالت های شرکت آبفا فارس توصیف و خواستار همکاری بیشتر مردم در این خصوص شد.بوستانی در ادامه به اقدامات قابل قبول شرکت آبفا استان فارس در این دو شهرستان طی سنوات گذشته پرداخت و اجرای طرح های جدید آبرسانی را منوط به تخصیص اعتبارات مورد نیاز دانست.
همین گزارش می افزاید: در این نشست عسکری نماینده ی مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، اقدامات مؤثر شرکت آبفا فارس در حوزه آبرسانی به مردم را مورد تمجید قرارداد و استمرار خدمات مطلوب آبرسانی را مستلزم همکاری و تعامل مسئولین و مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب عنوان نمود. وی ضمن بیان بخشی از نیازمندی های حوزه ی آب و فاضلاب در دو شهرستان، در خصوص پیگیری جهت اخذ اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای پروژه های آبرسانی درحوزه ی شهری و روستایی نیز قول همکاری و مساعدت  داد.
گفتنی است در این نشست، رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس نیز حضور داشت.