بررسی مطالعات مرحله اول بهینه سازی و بهنگام نمودن طرح های آبرسانی

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بررسی مطالعات مرحله اول بهینه سازی و بهنگام نمودن طرح های آبرسانی بر اساس طرح جامع آب شرب استان گلستان با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب […]

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بررسی مطالعات مرحله اول بهینه سازی و بهنگام نمودن طرح های آبرسانی بر اساس طرح جامع آب شرب استان گلستان با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد : در این جلسه با حضور اعضای کارگروه مربوطه از شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ، وضعیت موجود طرح های آبرسانی استان و پیش نویس بهینه سازی طرح آبرسانی به شهرستان های گرگان و آق قلا توسط گروه مطالعاتی مهندسین مشاور ارائه شد.
وی افزود: تدقیق آمار منابع و مصارف آب ، تخصیص آب سدها ، سرانه آبی استان و نیاز آبی گردشگری ، از دیگر مواردی است که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.