بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی رودخانه ارس

با حضور معاون دادستان مرکز استان در حقوق عامه مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی رودخانه ارس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش برقاب، با حضور معاون دادستان مرکز استان در حقوق عامه مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی رودخانه ارس مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که رئیس دادگستری و فرماندار شهرستان پلدشت ونمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان آذربایجان غربی و شهرستان پلدشت نیز حضور داشتند، مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی رودخانه ارس مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در حاشیه این جلسه، شرکت کنندگان از رودخانه ارس، تصفیه خانه آب، مزارع پرورش ماهی، سد ارس و رودخانه زنگماربازدید کردند.